Famous temples in Karimnagar district

 1. Agraharam – Jodu Anjaneya swamy temple
 2. Bejjanki – Sri Lakshmi Narasimha swamy temple
 3. Dharmapuri – Lakshmi Narasimha swamy temple
 4. Ellanthakunta – Sri SeetaRamachandra swamy temple
 5. Godavarikhani – Sri Abhaya Anjaneya swamy temple
 6. Godavarikhani – Sri venkateswara swamy temple
 7. Jagitial or jagityal – Ashtalakshmi sameta Lakshminarayana swamy temple
 8. Jagitial or jagityal – Lakshmi Ganesh temple
 9. Jagitial or jagityal – Markandeya swamy temple
 10. Jammikunta – Ayyappa swamy temple
 11. Jammikunta – Panchamukha Anjaneya swamy temple
 12. Janagam – Trilinga Rajarajeswara swamy temple
 13. Kaleswaram – Kaleswara Mukteswara Swamy Temple
 14. Kamanpur – Adi Varaha swamy temple
 15. Karimnagar – Ayyappa swamy temple
 16. Karimnagar – Maha Shakti temple
 17. Karimnagar – Srirama eswara swamy temple
 18. Karimnagar – Uma Parthiv shankara swamy temple
 19. Keesaragutta – Ramalingeswara Swamy Temple
 20. Kondagattu – Sri Anjaneya swamy temple
 21. Korutla – Ayyapa swamy temple
 22. Kothagattu – Matsya Girindra swamy temple
 23. Kothakonda – Veerabhadra swamy temple
 24. Kotla Narsimhunipalle – Prasanna Lakshminarasimha swamy temple
 25. Kottapalli or kothapalli – satyanarayana swamy rama temple
 26. Manthani – Gauthameswara Temple
 27. Manthani – Sri Mahalakshmi Temple
 28. Odela – Mallikarjuna swamy temple
 29. Pembatla – Dubba Rajeswara swamy temple
 30. Polasa Poulastheshwara Swamy Temple
 31. Raikal – Ayyappa swamy temple
 32. Siricilla – Sri Lakshmi Venkateswara swamy temple
 33. Sundilla – Lakshmi narasimha swamy temple
 34. Veenavanka – Venkateswara swamy temple
 35. Vemulawada – Bheemeswara swamy temple
 36. Vemulawada – Nagareswara swamy temple
 37. vemulawada – Sri Rajarajeswara swamy temple :